Graving/Gravemaskiner

Vi har gravemaskiner i de fleste størrelser. Våre maskiner begynner på 1,5 tonn og går opp til 42 tonn. De fleste er beltemaskiner, men vi har også en hjulgraver på 16 og 20 tonn. Vi kan leie uten sjåfør, men vi foretrekker med. Vi tar også på oss jobber som f.eks. planering, utgraving av tomt, drenering, legging av rør og ledinger, sprenging og pigging.

Vi utfører alt av gravearbeider både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlig. Med graving mener vi drenering, va grøfter, tomter, vannlekkasjer, vei, vann og avløp, lettere sagt alt kunden måtte ønskes utført.

Gravemaskin

Gravemaskin er en maskin til utgraving ved bygge- og anleggsarbeid. Det finnes to typer, bakgraver og forgraver. Dagens gravemaskiner er hydrauliske og drives av en dieselmotor. Man har beltegravere, som går på enten gummi eller stålbelter, og hjulgravere. Sistnevnte kan forflytte seg for egen maskin over kortere strekninger. Det finnes også maskiner med understell med hjul og klør/labber, som f.eks. Menzi Muck. Disse kan arbeide i meget bratt terreng, og kan være utstyrt med utskyvbar stikke og vinsj.

Gravemaskiner som benyttes i arbeide i dag er stort sett i størrelseordenen 2,8 tonn til 46 tonn. De minste maskinene, som også går under betegnelsen minigravere, er ideelle for grøfting, drenering og gartnerarbeide, mens de større fra 21 tonn og oppover brukes ved store anelgg og på veiprosjekter.

Roar Wilhelmsen utfører graving på Karl Johan

Maskinene opereres med spaker i førerhuset, og stadig flere gravemaskinmodeller er i dag utstyrt med GPS-styring.

En gravemaskin består av undervogn der belter eller hjul er montert og en overvogn med førerhytte og motorkasse. Bommen er den største delen av "armen", og den ytterste delen kalles stikke.