Bestilling

Fyll ut skjemaet for å få et tilbud fra oss, Roar Wilhelmsen AS.

  Våre bestillingsbetingelser

  Avbestillingsfristene avhenger av kranstørrelse, for sen avbestilling vil belastes etter følgende kriterier:

  • Kran under 80T: 48 timer før starttidspunktet, 7,5 timer belastes ved for sen avbestilling
  • Kran fra og med 80T, men under 160T: 2 arbeidsdager før starttidspunktet, belastes med riggprisen ved for sen avbestilling.
  • Kran fra og med 160T: 10 arbeidsdager før starttidspunktet, belastes med riggprisen ved for sen avbestilling.
  • For øvrige bestillinger er fristen 24 timer og det belastes 7,5 timer ved for sen avbestilling.
  • På korttidsjobber med varighet under 7,5 timer vil for sen avbestilling kun belastes med de bestilte timene.
  • Kranbiler under 60tm, avbestillingstid er 24 timer og minste tid på 2 timer vil uansett bli fakturert. Over 60tm gjelder 2 dager og minste tid her ved avbestilling er 50% av tiden som er bestilt eller minstetiden på 2 timer.

  Minstetid for alle oppdrag er 2 timer. Ved lørdags/natt jobb er minstetid 6 timer.

  Vi følger MEF sine kontraktsbetingelser ved bestillinger.