Brakker

Vi kan tilby brakker for dagrigging, eller for overnatting ved behov. Våre ansatte monterer og demonterer brakkerigger. Vi kan også være behjelpelig med planlegging. Brakkeriggene er satt sammen av moduler i lik størrelse, hvor rommene kan ha like eller ulike funksjoner, som for eksempel spise og oppholdsrom, kontor, garderobe eller hybel.

Få tilbud

Vi tilbyr brakker til flere forskjellige formål

Anleggsbrakker følger ofte tilnærmet standardiserte mål slik at de kan stables i brakkerigger slik at de får liten grunnflate. Innvendig blir det gjerne lagd en langsgående gang i riggens lengde, med kontorer og sovealkover til hver side, eller en tilsvarende gangbro blir lagd på utsiden. Slike utvendige gangbroer er vanligst på brakkerigger for forpleining da hver enkelt brakke fremstår som en selvstendig boenhet, om enn med noen delte fasiliteter. Det er ofte egne moduler i slike brakkerigger for kjøkken, toalett og dusj.

På samme måte som et vanlig hus kjennetegnes brakken av sine fire vegger, samt av taket som ligger ovenfor og holder regnet borte. Men i motsetning til et alminnelig hus, som varierer i byggemateriale og antall etasjer, består nesten alltid brakken utelukkende av én etasje og er ofte bygget i tre. Moderne brakker brukes ofte for å konstruere brakkerigger og kan da bestå av flere etasjer med egne seksjoner for forpleining og kontorer. Brakker for spesielle anvendelser kan også være konstruert i metall og følge standarder for industricontainere.