Dumper

Dumper er et engelsk låneord for en anleggsmaskin som egner seg for å bære masse og materialer, ofte på anleggs– og bygningsområder i ulendt terreng. Dumpere skiller seg ut fra vanlige lastebiler/tippbiler ved blant annet at de utseendemessig ofte ser ut som en halv traktor med en større tipptilhenger montert gjennom et hydraulisk ledd.

Rent fysisk har dumperen større bakkeklaring samt større og bredere dekk. De er i all hovedsak også hydraulisk rammestyrt (med unntak av større versjoner som brukes i gruvedrift) og har et lasteplan med større kapasitet, dog uten muligheter for sidetipp. En lastebil som har tilsvarende lasteplan uten mulighet for sidetipp kalles ofte lastebildumper med dumperplan. Entreprenørbransjen generelt skiller mellom dumpere og lastebildumpere med dette prinsippet.

Kjøretøyene går som oftest på diesel. Den første rammestyrte dumperen ble lansert av Lihnells vagnsfabrik (senere Volvo) i 1966. Denne hadde en modifisert traktor som fremdel og en enakslet tilhenger som bakdel. Den første seksakslede dumperen ble lansert i 1968. Den norske produsenten Moxy produserer flere ulike versjoner av dumpere.

Dumperhenger, blir brukt i kombinasjon med traktor. Man har de siste årene sette en voksende trend av dette blant små- og mellomstore entreprenører samt bønder. Grunnen er en lavere kostnad, og det er i tillegg en mer allsidig løsning i forhold til en dumper.