Meld HMS-avvik / skade

Meld skade eller hms-avvik i skjemaet under.

HMS avvikelsesskjema