Informasjon til leverandører

  • Alle fakturaer skal merkes med bestillers navn og prosjekt
  • Send fakturaer til faktura@roarwilhelmsen.no
  • Vi trenger minst 30 dager på å behandle fakturaer
  • Kostnader som er større en 10 000 kr kan ikke klareres uten en rek. pr. mail eller i hånden