Informasjon til leverandører

Informasjon til leverandører

Hei,

hvis du skal sende en faktura til Roar Wilhelmsen AS, vær oppmerksom på at vi innfører nye rutiner for leverandører f.o.m den 13. november 2023.

Mange av disse punktene er en påminnelse om tidligere kriterier til dere som leverandør. Mottatte fakturaer som ikke følger disse kriteriene, vil bli avvist og følgelig heller ikke bli betalt.

Vi vil vennligst be deg om å huske følgende:

  • Fakturaer skal helst sendes til oss i EHF-format
  • Fakturaer til oss må merkes med et rekvisisjonsnummer som dere har fått av innkjøper. Dette skal settes i OrderReference/ID på EHF fakturaer. NB! Rekvisisjonsnummer som f.eks. “5000” eller “Diverse” godtas ikke.
  • Fakturaer skal alltid merkes med e-post adresse til innkjøper. Dette skal helst settes i feltet BuyerReference.
  • Vi vil også minne om vårt organisasjonsnummer som er 922 768 099.

Dersom man ikke klarer å sende på EHF, ber vi om at fakturaer sendes til:

faktura@roarwilhelmsen.no.

Eventuelt annen informasjon kan sendes til:

regnskap@roarwilhelmsen.no

Fakturaer som ikke har informasjon om et gyldig referansenummer og innkjøper vil automatisk bli avvist. Det er derfor veldig vik1g at dere husker på dette.

Ved spørsmål kan dere kontakte vår regnskapsfører direkte:

Nicklas Isnes nicklas@flexi.no +47 900 55 445

Gry Eriksen gry@flexi.no +47 969 10 000

Med vennlig hilsen

Roar Wilhelmsen AS