Viktig melding

Punktene under er især viktig nå og gjennom vinterern

  • Alle må fylle opp diesel på kjøretøyet før parkering
  • Drener vannutskiller for diesel og sjekk luft tørke, drener luft tanker, spesielt på tilhenger
  • Det må være jevnlig ettersyn av batteri, vann nivå og syre vekt (måler er på tomta til utlån)
  • Pass på veskenivå generelt
  • Pass på at hjulkjetting er på plass

Ved Turbo havari kommer en påminnelse om elementære start og stopp rutiner på alle kjøretøy

  • Ved start :   La motor gå litt før arbeid påbegynnes
  • Ved stopp : La motor gå ett par minutter før du stopper